rbc capital sector perform wert bei kosmetikgeschäft beiersdorf ag s&p beiersdorf aktie warburg research dz bank